Acasă

politică

actualitate

administrație publică

monden

business

economie

cultură

sport

sci-Tech

evenimente

Realitatea Sociala
Camera deputatilor

Camera deputatilor

Iordache Marin


26/06/2024


26/06/2024


420

Deputaţii au modificat actul normativ privind performanţa energetică a clădirilor

Deputații au adoptat modificări semnificative ale Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, proiectul de lege având drept obiect clarificarea și completarea unor termeni și expresii utilizate în cadrul legislației existente. Printre principalele modificări se numără introducerea noțiunii de raport privind cerințele minime de conformare a unei clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero (raport de conformare nZEB), precum și completarea informațiilor incluse în certificatul de performanță energetică pentru a reflecta clasa de performanță energetică în funcție de consumul specific de energie primară și emisiile echivalente de CO². De asemenea, s-au adăugat tipuri suplimentare de funcțiuni ale clădirilor și indicatori de performanță. Scopul principal al acestor modificări este îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor, atât prin proiectarea clădirilor noi cu consumuri reduse de energie, cât și prin reabilitarea termică a clădirilor existente. Aceste acțiuni sunt considerate de interes public major și contribuie la economisirea energiei și la reducerea emisiilor de carbon în sectorul construcțiilor, îmbunătățind în același timp cadrul urban și protejând mediul înconjurător. Definițiile introduse clarifică termeni esențiali, cum ar fi "clădire" și "performanță energetică a clădirii", stabilindu-se că o clădire este un ansamblu de spații cu funcțiuni specifice, delimitate de elementele de clădire care alcătuiesc anvelopa clădirii și instalațiile aferente. Performanța energetică a unei clădiri este definită ca energia calculată conform metodologiei specificate, satisfăcând necesitățile de încălzire, preparare a apei calde menajere, răcire, ventilare și iluminat în condiții normate. În plus, conceptul de "anvelopă termică a clădirii" cuprinde totalitatea elementelor de clădire care delimitează spațiul interior încălzit/răcit/climatizat față de mediul exterior și, dacă este cazul, față de spațiile neîncălzite/nerăcite/neclimatizate sau mai puțin încălzite/răcite/climatizate. Aceste modificări legislative sunt menite să creeze un cadru juridic clar și modernizat pentru gestionarea performanței energetice a clădirilor în România, având un impact semnificativ asupra durabilității și eficienței energetice a sectorului construcțiilor în ansamblu.
Realitatea Sociala

Presa la un click depărtare.

Categorii

Acasă

politică

actualitate

administrație publică

monden

business

economie

cultură

sport

sci-Tech

evenimente


VOX Press - Partenerul tău în publicitate

2024